Retourbeleid

 

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten heeft de koper het recht aan ons mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 30 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. In geval de koper zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij voordat de herroepingstermijn van 30 kalenderdagen is verstreken, schriftelijk per post of email ons op de hoogte stellen van zijn beslissing.  De koper moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Lillibelle heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen. Enkel producten in originele staat, ongebruikt, onbeschadigd samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen, factuur of aankoopbewijs voorzien van alle labels en in de originele verpakking kunnen worden teruggenomen. De directe kosten van het terugzenden van de goederen en het risico komen voor rekening van de koper. Terugzenden dient te gebeuren naar : Lillibelle René Carelsstraat 48 2140 Antwerpen, België .

Indien het teruggestuurde product op één of andere manier in waarde verminderd is, behouden wij ons het recht voor om de koper aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de koper dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Van sommige producten of diensten kan men niet afzien :

  • Producten met een hygiënisch karakter zoals fopspenen en dergelijke.
  • Afgeprijsde of gesoldeerde goederen
  • Producten met een houdbaarheidsdatum
  • Producten voorzien van een persoonlijk karakter
  • Verzegelde goederen

Wij verbinden ons om binnen de 14 dagen na ontvangst van het teruggezonden product het aankoopbedrag (exclusief verzendings- en administratieve kosten) terug te betalen met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de koper de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de koper uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd.

Omruilen

De koper heeft een termijn van 30 kalenderdagen tijd na ontvangst van het product om te ruilen.

Het product moet ongebruikt, onbeschadigd en voorzien van alle labels op kosten van de koper aan ons terugbezorgd worden. De opsomming vermeld onder “Retourbeleid” gelden ook hier. Wij behouden ons het recht om de omruiling te weigeren wanneer er een vermoeden is dat het product reeds gebruikt of beschadigd werd of indien de reden ongegrond is. Solden en afgeprijsde artikelen kunnen nooit geruild worden.